סקרי סיכונים – לזהות את הסכנות שבדרך

הערכת סיכונים היא תהליך שיטתי המשמש לזיהוי, ניתוח, הערכה ותעדוף סיכונים או סכנות פוטנציאליים הקשורים לפעילות, פרויקט או מצב ספציפי. 

המטרה של הערכת סיכונים היא למזער או לצמצם סיכונים אלה כדי להבטיח את שלומם של אנשים, להגן על נכסים ולהשיג תוצאות רצויות. 

חשוב לערב מומחים ובעלי עניין רלוונטיים לאורך תהליך הערכת הסיכונים כדי להבטיח הערכה מקיפה ומדויקת של סיכונים. בנוסף, הדרישות החוקיות והרגולטוריות עשויות להשתנות בהתאם לתעשייה ולמיקום, לכן הקפד לשקול ולציית לתקנים ולהנחיות הרלוונטיים.

איך עושים סקרי סיכונים 

הגדר את ההיקף והיעדים:

על מנת לבצע סקרי סיכונים נכון, הגדירו בבירור את היקף הערכת הסיכונים. זהה את הפעילות, הפרויקט או המצב הספציפיים שאתה מעריך.

קבע את מטרות ההערכה, כגון זיהוי סיכונים פוטנציאליים, הערכת השפעתם וקביעת אסטרטגיות הפחתה.

זיהוי סכנות:

זהה את כל הסיכונים או הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים לפעילות או לפרויקט. הסכנות יכולות להיות פיזיות, כימיות, ביולוגיות, ארגונומיות או פסיכו-סוציאליות.

זיהוי סיכון:

קבע את הסבירות והחומרה של כל מפגע שזוהה. ניתן לעשות זאת באמצעות נתונים היסטוריים, שיקול דעת של מומחים ותקנים בתעשייה.

שקול את ההשלכות האפשריות אם הסכנות הללו יתממשו.

ניתוח סיכונים:

הערך את רמת הסיכון הקשורה לכל מפגע על ידי שילוב הסבירות והחומרה שלו. ניתן לעשות זאת באמצעות שיטות איכותניות או כמותיות.

שיטות איכותניות עשויות להשתמש בסולמות (למשל, נמוך, בינוני, גבוה) כדי לדרג סיכונים, בעוד ששיטות כמותיות עשויות לכלול חישובים מתמטיים.

הערכת סיכונים:

תעדוף סיכונים בהתאם למשמעותם. התמקד בסיכונים הקריטיים ביותר הדורשים התייחסות מיידית.

שקול גורמים נוספים, כגון דרישות משפטיות, דאגות של בעלי עניין ויעדים ארגוניים.

הפחתת סיכון:

לפתח אסטרטגיות להפחתת הסיכונים שזוהו או לשלוט בהם. אסטרטגיות אלו צריכות להפחית את הסבירות ו/או חומרת הסיכונים.

שקול אמצעי מניעה, ציוד מיגון, שינויים בתהליך, הדרכה ותוכניות תגובת חירום.

תיעוד:

שמרו על תיעוד מקיף של תהליך הערכת הסיכונים, כולל זיהוי סיכונים, ניתוח סיכונים, אסטרטגיות הפחתה ופעילויות ניטור.

לפרטים צרו קשר עם קרת